1) Hvem er laserbehandling anbefalt til?

Den er anbefalt til alle som bruker briller eller kontaktlinser for å se langt, og som gjerne ønsker å bli kvitt disse gitt at det ikke finnes noen omstendigheter som utelukker prosedyren.

Laserbehandling anbefales:

1. Av kosmetiske eller bekvemmelighets grunner: dersom pasientens skarpsyn kan korrigeres i sin helhet med briller eller kontaktlinser, og han/hun ikke ønsker å bruke briller av kosmetiske grunner, eller det er ubekvemt å bruke briller.

2. Yrkesmessig: visse jobber behøver fullstendig skarpsyn uten briller eller kontaktlinser.

3. Kontaktlinser: Ved typer av astigmatisme hvor det er umulig å tilpasse kontaktlinser, eller det oppstår allergisk reaksjon mot linsen eller kontaktlinsevæskens ingredienser.

4. De som vil gjerne bli kvitt av lesebriller og/eller briller for å se fjernt har mulighet til det med vår nyeste prosedyre, som heter lesebrille-behandling, og som ofte blir kalt for „øyneforyngende behandling”. Om denne toppteknologien kan du lese mer på www.lesebrille-behandling.no (www.olvasoszemuveg-kezeles.hu).

 

2) Hvordan skjer behandlingen med laser?

Laseren korrigerer lysbrytningsfeil, nærsynthet, langsynthet eller astigmatisme ved å omforme hornhinnen. I løpet av behandlingen blir hornhinnens form omformet ved hjelp av laserstråler. Takket være behandlingen, forandrer hornhinnens lysbrytning seg. Behandlingen er fullstendig smertefri.

 

3) Er det sikkert at den som undergår behandlingen aldri vil trenge briller?

Dette kommer an på tilstanden før behandlingen. Hvis dioptrien ikke er altfor høy, er det sikkert at man ikke trenger briller til hverdagslige aktiviteter. Om man trenger korreksjon med briller for å kjøre om natta, eller å lese undertekster når man ser på en kinofilm og sitter på bakerste rad, kommer an på hvor mange dioptrier man har før korreksjonen. Laser virker med en nøyaktighet på mer enn en tusendels millimeter og sikrer at hornhinnen endres slik at man kan se skarpt, uten briller. Likevel, når man korrigerer dioptri som er større enn -7/-8, spiller egen reaksjon også en viktig rolle. Etter å ha bearbeidet data av flere tusen pasienter, kan vi si at ved dioptri under -7, blir det maksimum 0,5, -1.0 avvik fra det ideale, som er nesten umerkelig i hverdagslivet.

Ved dioptri under -7 er det behov for briller med dioptri mellom 1 og 2 hos 25% av pasientene, men dette er en betydelig forbedring sammenlignet med den tidligere tilstanden. Som eksempel kan man, ved en dioptri på -10, bare skimte former uten briller, mens man ser ting uten briller i hverdagslige gjøremål etter operasjonen.

Hvis pasienten vil ha perfekt syn, og ikke vil bruke briller med dioptri som står igjen etter behandlingen for høy dioptri, så er det i noen tilfeller mulighet for å repetere laserbehandlingen og korrigere den gjenstående nærsyntheten. De som har briller med „pluss”, altså de som er langsynte, er det ikke anbefalt med behandling over +5 dioptri basert på internasjonale erfaringer.

Mellom dioptrier på +3 og +5 er det 20% sjanse til at man trenger en korreksjon med briller på diopri mellom 1 og 2.

 

4) Behøver de som får behandling i alder mellom 45 og 50 år å bruke lesebriller?

Det finnes to muligheter:

Hvis man eksempelvis brukte briller med dioptri +4 for å se langt, og dioptri 6 for å lese, blir det bare behov for briller med dioptri 2 for lesing.

Hvis man brukte briller med minus dioptri for å se ute – for eksempel med dioptri 3 – så kommer pasienten bare til å se skarpt ute, og trenger briller for lesing rett etter operasjonen.

De som vil bli kvitt av både langsyn og lesebriller, har mulighet til det med vår nyeste prosedyre, den såkalte lesebrille-behandlingen, som pasientene kaller for øyeforyngende behandling.

 

5) Kan det være komplikasjoner ved behandlingen?

Det er en mulighet for bivirkninger ved ethvert medisinsk inngrep, til og med når man tar en tablett Paracet. Sjansen for at dette skal skje er svært liten, og det samme gjelder for behandlinger med laser. Internasjonale data tyder på 1 av 1000 når det gjelder sannsynlighet for komplikasjoner etter laser behandling. De komplikasjonene man har sett ved sjeldne tilfeller er:

1. Infeksjon i hornhinnen.
For å unngå dette, gir vi øyedråper som inneholder antibiotika rett etter behandlingen. Vi er veldig nøye med sterilitet, derfor har slike komplikasjoner aldri skjedd på klinikken vår.

2. Forbigående uklarhet i hornhinnen, særlig ved behandlinger med høy dioptri.
I de fleste tilfellene legger ikke pasienten merke til dette, og er bare målbart ved oftalmologisk kontroll med spaltelampe. For å unngå dette bruker vi laserutstyr med lav energi, som er moderne og som utfører omformingen av hornhinnen på en veldig skånsom og forsiktig måte.

3. Det kan også forekomme forbigående uklarhet på hornhinnen som varer litt lenger, eller man kan observere kontur rundt lys om kvelden, eventuelt dobbelkontur.

Alle komplikasjonene som kan tilkomme etter laserbehandlingen kan kureres, eller minskes i stor grad ved hjelp av forskjellige dråper som vi pasienten får informasjon om under kontrollundersøkelsen. Ved å komme til kontroll og å bruke øyedråpene på riktig måte, kan pasientene unngå de ovennevnte bivirkningene og komplikasjonene, og vi understreker at disse er veldig sjeldne og forbigående komplikasjoner. De 25.000 behandlingene og kontrollundersøkelsene som vi har hatt på vår klinikk gir oss lang og god erfaring og rutiner på hvordan vi på best mulig måte ivareta din sikkerhet og resultat. Dersom du ønsker ytterligere informasjon om potensielle komplikasjoner, kan du gjerne kontakte oss.

 

6) Er det synlig på øyet at det har skjedd et inngrep med laser.

Behandlingen har ingen synlige tegn.

 

7) Hvem er inngrepet ikke anbefalt til, hva slags kontraindikasjoner finnes det?

I. Sterke kontraindikasjoner:

1. Optisk uegnethet: myopi (kortsynthet) under -13.0 dioptri, eller hyperopy (langsynthet) over +5.0 dioptri, større astigmatisme med – 6.0 dioptri sylinder. Samt synskarphet som ikke kan korrigeres betraktelig med briller eller kontaktlinser.

2. Øyesykdommer: dette avgjøres av undersøkelsen i forkant.

3. Systemsykdommer:
F.eks. Alvorlig sukkersyke
En del indremedisinske sykdommer
Pacemaker

4. Pasientens uvilje til å samarbeide

II. Relative kontraindikasjoner:

1. Tørrøye syndrom

2. Alder under 20

3. Kurerbare aktive øyesykdommer (f.eks. akutt konjunktivitt)

4. Svangerskap eller amming planlagt innen 6 måneder

5. Hypermetropi over +4 D

6. En del medisiner

Det lønner seg å behandle permanent lysbrytningsfeil. Derfor anbefaler vi til yngre pasienter, der øyelegen mener at lysbrytningen kan forandre seg, å komme tilbake for undersøkelse etter et halvt år (det er selvfølgelig gratis), slik at vi kan kontrollere forandringen. Behandlingen skal bare skje når vi er sikre på at pasienten blir fullstendig fornøyd med resultatet.

 

8) Er det mulig å behandle de to øynene samtidig?

Ja, i de fleste tilfellene er det dette som skjer, men man kan bare avgjøre hva som er mulig basert på en spesialundersøkelse i forkant.

 

9) Finnes det fysiske begrensninger etter behandlingen, er det mulig å løfte, bøye seg etter behandlingen?

Det finnes ingen fysiske begrensninger knyttet til PRK behandling. Man kan drive idrett og være i fysisk aktivitet etter behandlingen. Man kan svømme både i svømmehall og ferskvann etter 6 uker. Etter FEMTO behandlingen må man beskytte øyet for slag og støt, og derfor er ballspill ikke anbefalt i de første 6 ukene.
Man kan bruke datamaskin når som helst etter behandlingen, men etter FEMTO behandlingen trenges det minst 1 dag, etter PRK behandlingen 7 til 10 dager før man kan se på skjermen over lengre tid.
Etter PRK behandling er det sterkt anbefalt å holde seg unna solarium og UV stråler i 6 måneder, dette er den eneste faktoren som ødelegger behandlingens resultat vesentlig. Etter FEMTO behandling er det nok med 2 måneders strikt avhold fra UV stråler.

 

10) Kan man bruke kontaktlinser etter laserbehandlingen?

Dette vil bare være nødvendig hos noen dersom man må korrigere lysbrytning på mer enn 6-8 dioptri, og ikke får fullkorrigert brytningsfeilen. Laseren gjør en veldig fin, liten omforming på hornhinnens overflate, slik at øyets kurve ikke blir forandret signifikant, så vanligvis er det ingen hinder for at pasienten som brukte kontaktlinser med høy dioptri før behandlingen, skal bruke kontaktlinser etter behandlingen hvis det er nødvendig, dog med mye mindre dioptri.

Her vil vi gjerne gjøre brukere av harde kontaktlinser oppmersom på at laserbehandling bare er mulig hvis avtrykket som blir laget av harde kontaktlinser forsvinner fra hornhinnens overflate. Dette kan ta 2 til 4 måneder og det er nødvendig å vente så lenge for å få det beste resultatet. Det er viktig at vi får mulighet til å undersøke pasienten flere ganger i løpet av denne perioden!