Mini ansiktsløftning – MACS lift

Aldring og tap av elastisitet i ansikt og hals kan gi rynker som for noen kan oppleves som belastende. Målsetningen med et kirurgisk inngrep i ansikt/hals er å gjenopprette et mer ungdommelig og estetisk ønsket uttrykk.

Operasjonen

Operasjonen gjennomføres i lokal bedøvelse eller i narkose avhengig av inngrepets størrelse. En omfattende forberedelse blir utført før operasjonen og det kan derfor bli nødvendig med beroligende medisiner dersom inngrepet gjøres i lokal bedøvelse. Det legges et snitt i hudenfra tinningen, langs hårfestet og videre rundt- og under øret og langs hårfestet i nakke. Dette gir et nesen usynlig arr i etterkant. Målet med operajonen er å stramme opp huden i ansikt og hals, og fjerning av overflødig hud. Sårene blir lukket og dekket med en kompresjonsbandasje.

Rekonvalsens etter ansiktsløft

Operasjonsområdet er stort og kan gi hevelse og misfarging etter inngrepet. Dette er forventet og normalt etter et slikt inngrep. På grunn av hevelse rundt øynene kan det bli nødvendig med øyedråper. Du blir utskrevet etter en gitt tid, avhengig av din tilstand. Du vil få instruksjoner i forhold til hvordan du skal forholde deg til sårstell og så videre ved utskrivelse. Hevelse og hematomer (blodansamlinger) forsvinner etter en- til to uker. Kompresjonsbandasjen fjernes etter en uke og stingene etter to uker. Man vil kunne se sluttresultatet av operasjonen etter seks uker.