Rhinoplasty

Neseplastikk/-korreksjon, er et inngrep som har som mål å endre eller forbedre nesens form og-/eller funksjon. Dette kan være en svært effektiv operasjon gjennom at den kan gi bedre estetikk  og harmoni i ansiktet. Samtidig kan man ved behov korrigere neseveggdefekter som forhindrer fri passasje i nesen. Det kalles da septorhinoplastikk.

Hvem kan ha nytte av neseplastikk?

Dersom man har en opplevelse av at nesen ikke er i balanse i forhold til resten av ansiktet kan det gjøre noe med ens selvbilde. Det er imidlertid svært viktig at du vurderer korrigerende kirurgi bare på basis av eget ønske om å gjøre noe med dette. Deter viktig at du har realistiske forventninger i forhold til hva inngrepet kan gjøre for deg. De fleste av har asymmetri i varierende grad, og man kan ikke alltid oppnå fullstendig symmetri gjennom kirurgi. Du bør ha god helse og være ferdig utvokst før du bestemmer deg for å gjennomgå denne operasjonen. Man kan gjennom neseplastikk forsøke å endre ulike aspekter ved nesen – størrelse, profil, bredde, formen og vinkel på nesetipp samt størrelse og form på nesebor.

Vurdering før neseplastikk!

Under konsultasjonen før operasjonen vil din helsetilstand og sykehistorie bil diskutert. Medisinbruk og eventuelle tidligere skader på nesen vil bli vurdert. Det er viktig at du informerer kirurgen hvorvidt du har noen problemer med å puste gjennom nesen. Kirurgen vil undersøke nesen og dens relasjon i forhold til dine generelle ansiktstrekk nøye. Det er avgjørende at du opplyser om hva du er misfornøyd med i forhold til din nese og hvilke forventninger du har til kirurgien. Kirurgen kan da gi deg god informasjon om sin plan for ditt inngrep, hvilken prosedyre og hvor omfattende det blir for at du skal få ditt ønskede resultat. Det er svært viktig at du er innforstått med hva kirurgen kan oppnå for deg gjennom neseplastikkinngrepet. Dersom det er noe som er uklart eller du lurer på noe er det viktig at du spør om dette før operasjonen.

Hvordan utføres neseplastikk?

De fleste operasjoner med neseplastikk utføres i narkose. Det er viktig at du gjennomfører nødvendige blodprøver før operasjonen. Kirurgen vil enten utføre en åpen eller lukket neseplastikk. Ved lukket neseplastikk får kirurgen tilgang til det underliggende ben og brusk gjennom snitt på innsiden av neseborene. Åpen neseplastikk er når snittet er gjøres langs den vertikale delen av nesen som separerer de to neseborene – columella. Dersom det også skal gjøres korreksjon av nesebor legges disse snittene ved basis av hvert nesebor. Gjennom snittene får kirurgen tilgang til brusken og de benete strukturene og kan gjøre de korreksjoner som behøves. Så lukkes snittene med enten absorberbare eller ikke-absorberbare suturer avhengig av hvilken type neseplastikk som er utført. Til sist legges en gips over nesen og festes med tape.

Risiko ved neseplastikk!

Som ved alle kirurgiske inngrep er det mulige komplikasjoner forbundet med narkose så vel som infeksjon, blødning og dårlig tilheling. Arrproblematikk ses oftere dersom man ønsker korreksjon av nesebor i tillegg til neseplastikk. Risiko mer spesifikt relatert til neseplastikk inkuderer ikke optimal form på nesen, asymmetri, dårligere nesepusting i fremtiden og en sjelden gang hull i neseskilleveggen

Rekonvalesens etter neseplastikk

Når du våkner opp vil du merke at nesen har blitt pakket med bandasje og du kun kan puste gjennom munnen. Det vil bli stor hevelse og blåmerker rundt nesen og øynene. Disse vil avta med tid. Bandasjene i nesen vil bli fjernet dagen etter operasjonen, men du vil kunne oppleve vansker med å puste gjennom nesen i et par uker. Suturene, dersom de er ikke-resorberbare vil bli fjernet etter en uke sammen med gipsen. Selv om det meste av hevelsen vil gå ned i løpet av noen uker, kan det ta opp til ett år før man får den endelige formen på nesen.