Brystoperasjon med implantater

Denne operasjonen har som mål å forstørre brystene dine ved hjelp av brystimplantat.

Hvem kan ha nytte av denne operasjonen?

Det er en veldig personlig beslutning å gjennomgå et kirurgisk inngrep. Du må være sikker på at DU vil dette! La ikke andre overtale deg å gjøre dette eller andre kirurgisk inngrep. Du kan oppleve nytte av denne operasjonen hvis du er misfornøyd med formen eller størrelsen på brystene dine. Dette kan for eksempel skyldes at de aldri utviklet seg helt eller at de ikke utviklet seg symmetrisk og har ulik størrelse. Du kan også vurdere denne operasjonen dersom du føler at brystene ikke har ønsket volum eller at du har mistet volum/form på grunn av alder, vekttap eller graviditeter.

Du bør være oppmerksom på at en brystoperasjon med implantater i seg selv ikke er tilstrekkelig for å gjøre noe med hengende bryster. I slike tilfeller vil man oppnå best resultat gjennom en kombinasjon av implantater og brystløft.

Vurdering før en brystoperasjon med implantater

Under vurderingen før operasjonen bør man være forberedt på at man vil bli bedt om å redegjøre for begrunnelsen for at man ønsker å gjennomføre inngrepet. Du bør være klar på dine forventninger og målsetning med inngrepet. Din medisinske historie og tidligere kirurgiske behandlinger vil bli vurdert, så vel som bruk av medisiner og sosiale vaner som eksempelvis røyking, alkohol etc. Kirurgen vi gjennomføre en undersøkelse av brystene med hensyn på størrelse og form. Størrelse og posisjon av brystvortene vil også bli evaluert og drøftet. Hudkvaliteten vil også bli tatt i betraktning. Det vil bli tatt hensyn til egen- og familiehistorie med brystkreft samt tidligere og eventuelt planlagte svangerskap. Det er ikke tilrådelig å vurdere brystoperasjoner tidlig etter fødsel eller før etter fullendt amming. Man vurderer også hvor fett eventuelt kan samles fra. Dette kan være magen, låret, eller andre steder som passer for deg.

I løpet av konsultasjonen drøftes det hvilke type brystimplantater som kan være aktuelle, plassering av disse i forhold til brystvev og musklulatur. Det er viktig at du får en god forståelse for alle aspekter ved operasjonen og at får svar på alle de spørsmål du måtte ha med hensyn til inngrepet før du tar avgjørelsen om å gjennomføre operasjonen. Dette kan eksempelvis være spørsmål som arrdannelse, rekonvalesenstid, når kan jeg gå tilbake til jobb etc. Kirurgen vil være behjelpelig med å svare deg på de spørsmål du måtte ha.

Om brystimplantater

Det finnes mange anerkjente produsenter på markedet, og det finnes tallrike brystimplantater som kan vurderes benyttet. Det er flere trekk som kan skille mellom brystimplantater:

1-Implantatets form

Runde implantater gir bedre bryst projeksjon og bedre fylde i øvre bryst. En ved disse implantatene at de er runde, og det ikke er noen problem hvis de roterer etter at de har blitt lagt inn, i motsetning til anatomisk formede implantater.

Anatomiske implantater som også kalles for tåreformete implantater gir ofte et  mer naturlig uttrykk. De gir mindre fylde i øvre bryst, men de kan forbedre brystvortenes posisjonering og er nyttige når målet med operasjonen er å forbedre den vertikale posisjonen av brystvortene. Det betyr ikke at man ved disse implantatene kan fullt ut forbedre svært hengende bryster. En potensiell ulempe ved denne implantattypen oppstår dersom implantatet roterer etter at de har blitt lagt inn. Dersom dette skjer kan man bli nødt til å reoperere for å plassere dem tilbake i den ønskede posisjonen.

2-Implantatets innhold

Saltvannsfylte implantater – disse er som navnet tyder på fylt med vanlig fysiologisk saltvann. Fordelen med disse implantatene er at i tilfelle implantatets ytre skall lekker av noen grunn, så blir saltvannet som renner ut absorbert av kroppen. Ulempene er at de føles mindre naturlige ved berøring samt at ved en eventuell lekkasje vil de tømmes fullstendig. Disse er mest populære i Nord-Amerika, og mindre populære i Europa og andre steder i verden. I våre dager finnes det mer formstabile versjoner av saltvannsfylte implantater på markedet.

-Silikonfylte implantater er fylt med silikongel. Dette gir implantatene en mer naturlig følelse, og de er derfor populære implantater verden rundt. Dersom  implantatenes ytre skall skulle lekke slipper silikon ut i hulrommet hvor implantatene ligger. I motsetning til saltvannsfylte implantater, kommer ikke disse implantatene til å kollapse, men kroppen kan ikke nedbryte silikon, så implantatet må byttes ut så snart som mulig. Dette betyr at det er tilrådelig å gjøre ultralyd eller MRI skanning årlig for å sikre at implantatets integritet er beholdt, og man bør gjennomføre konsultasjon hos sin plastikkirurg årlig for sjekk.

 

3-Implantatets overflate:

Brystimplantater med glatt overflate: Denne typen overflate gir en mykere følelse ved berøring og litt mer naturlig utseende i bevegelse. Ulempen er at den har lett for å gi synlige bølger i implantatet hos individer med lite underhudsfett.

Brystimplantater med strukturert overflate: disse kan deles inn i makro-strukturerte og mikro-strukturerte implantater. Implantater med makrostruktur brukes lite på grunn av risiko for BIA-ALCL – Breast Implant Associated-Anaplastic Large Cell Lymphoma – vennligst se nedenfor. Implantater med mikrostruktur tilbyr bedre vevsgrep og er derved mindre utsatt for å endre posisjon etter implantasjon. Studier har også vist at disse implantatene gir en mindre tendens til å gi kapselkontraktur, spesielt dersom de blir plassert under muskelen – vennligst se nedenfor.

Hvordan gjøres brystoperasjonen?

Før operasjonen må du gjennomføre nødvendige blodprøver og i tillegg enten bryst ultralyd eller mammografi. Det blir drøftet hvilken type implantat som passer best for deg, hvordan det skal posisjoneres, og hvordan snittet plasseres i henhold til din brystmuskel. Prosedyren foregår vanligvis under narkose. Snittet plasseres strategisk slik at det ikke blir lett synlig. Et foretrukket alternativ er å plassere snittet langs brystfolden. Et annet alternativ er å plassere det langs det areolar – periareolare snittet. Størrelsen på snittet varierer avhengig av implantatets type og størrelse. Etter snittet blir det laget en lomme enten over brystmuskelen – subglandular plassering, eller under muskelen – submuscular/dual plane plassering. Denne avgjørelsen er basert på din anatomi, implantat type og det ønskede resultatet. Snittet blir lukket og en støtte bh blir påført over bandasjen.

Risiko knyttet til brystoperasjon med implantater!

I tillegg til mulig risiko knyttet til narkose – som ved alle kirurgiske inngrep – er det alltid en risiko for blødning, hematom, dårlig sårtilheling og infeksjon. Risiki spesifikt knyttet til denne operasjonen er bølgedannelse i implantatet, endring i følelse knyttet til brystvortene, smerter og dannelse av serom (ansamling av sårvæske). Eventuelle senere komplikasjoner kan være forskyvning av implantatet, implantatlekkasje, implantatbrudd og kapselkontraktur. Kapselkontraktur tilkommer dersom kapselen som dannes rundt implantatet blir tykkere og kan hos noen føre til hard hud og deformasjon som gjør at implantatet må fjernes. Sendannelse av serom kan være et tegn på en annen alvorlig komplikasjon – Breast Implant Associated-Anaplastic Large Cell Lymphoma – vennligst se nedenfor.

Man må være oppmerksom på at brystimplantater vil slites over tid. Uansett type og produsent vil det være fornuftig å gjennomføre en årlig sjekk hos din plastikkirurg og bytte implantat etter 10-12 år.

Breast implant associated-anaplastic large cell lymphoma (BIA-ALCL)

Breast Implant Associated-ALCL er en alvorlig komplikasjon som er mest tilknyttet makroteksturerte, og ikke så mye mikroteksturerte brystimplantater. Det er knyttet til implantater med glatt overflate. De fleste rapporteret BIA-ALCL tilfellene ble tilskrevet en viss produsent som siden har trukket seg fra markedet. Dette er en tilstand som hvor umiddelbar utredning er nødvendig og som man må være innforstått med før du gjennomgår brystoperasjon med implantater. For mer grundig informasjon, vennligst sjekk noen av linkene du finner under.

https://www.plasticsurgery.org/patient-safety/breast-implant-safety/bia-alcl-summary

https://www.gov.uk/guidance/breast-implants-and-anaplastic-large-cell-lymphoma-alcl

https://biaalcl.com

Rekonvalesens etter brystoperasjon med implantater

Du overnatter på klinikken etter inngrepet. Du vil ha dren – plastikk rør – som kommer ut på hver side, som drenerer overflødig væske/blod som dannes etter operasjonen. Vanligvis er disse fjernet morgenen etter operasjonen og før du blir skrevet ut. Brystene dine vil være hovne, og vil forventes å være slik de første 2-3 ukene. Hevelsen avtar gradvis. Smerter og ubehag forventes i størst grad de første 5-7 dager. Kirurgen vil forskrive smertestillende og annen medisin som anses å være nødvendig. Støtte-bh og kompresjonsplagg skal brukes i 8 uker. I løpet av de første to ukene skal du unngå bilkjøring, tunge løft og brå bevegelser. Det brukes absorberbare suturtråder, men knutene må kanskje fjernes etter to uker. Trening skal unngås i de første 6-8 ukene avhengig av din tilheling. Etter operasjonen kan du komme tilbake til oss til oppfølging etter 1- og 2 uker, 3 måneder og 12 måneder. Etter dette til årlig kontroll. Kontrollene kan også utføres av plastikkirurg på ditt hjemsted.