Brystoperasjon med transplantasjon av eget fettvev

Brystoperasjon med transplantasjon av eget fettvev, også kalt “bryst lipofilling” er en prosedyre som har i sikte å forbedre brystets form, og i noe mindre grad størrelse, ved hjelp av eget fett som høstes fra andre steder av kroppen.

Hvem kan ha nytte av denne operasjonen?

Det er en veldig personlig beslutning å gjennomgå et kirurgisk inngrep. Du må være sikker på at DU vil dette! La ikke andre overtale deg å gjøre dette eller andre kirurgisk inngrep. Du kan oppleve nytte av denne operasjonen hvis du er misfornøyd med formen på brystene dine, f. eks. mangel på fylde eller bryst asymmetri. Hvis du vil ha en merkbar brystforstørrelse, og velger transplantasjon av eget fettvev fremfor implantater, kan det være at ett inngrep ikke er tilstrekkelig. For å oppnå ønsket størrelsesøkning kan det være nødvendig gjenta inngrepet. Inngrepet passer aller best for pasienter som ønsker seg diskrete/moderate forandringer i størrelse eller form. Mulighetene begrenses også av mengden fett som som kan høstes fra andre steder på kroppen. Denne operasjonen alene kan ikke gjenoppbygge et hengende bryster. Slike tilfeller blir best korrigert med en kombinasjon av bryst augumentasjon (implantat eller fetttransplantasjon) og brystløft.

Vurdering før en brystoperasjon med transplantasjon av eget fettvev!

Under vurderingen før operasjonen bør man være forberedt på at man vil bli bedt om å redegjøre for begrunnelsen for at man ønsker å gjennomføre inngrepet. Du bør være klar på dine forventninger og målsetning med inngrepet. Din medisinske historie og tidligere kirurgiske behandlinger vil bli vurdert, så vel som bruk av medisiner og sosiale vaner som eksempelvis røyking, alkohol etc. Kirurgen vi gjennomføre en undersøkelse av brystene med hensyn på størrelse og form. Størrelse og posisjon av brystvortene vil også bli evaluert og drøftet. Hudkvaliteten vil også bli tatt i betraktning. Det vil bli tatt hensyn til egen- og familiehistorie med brystkreft samt tidligere og eventuelt planlagte svangerskap. Det er ikke tilrådelig å vurdere brystoperasjoner tidlig etter fødsel eller før etter fullendt amming. Man vurderer også hvor fett eventuelt kan samles fra. Dette kan være magen, låret, eller andre steder som passer for deg.

I løpet av konsultasjonen drøftes fordeler og begrensninger ved denne prosedyren Det er svært viktig at du sørger for å få svar på alle de spørsmål du måtte ha med hensyn til inngrepet før du tar avgjørelsen om å gjennomføre operasjonen. Dette kan eksempelvis være spørsmål som arrdannelse, rekonvalesenstid, når kan jeg gå tilbake til jobb etc. Kirurgen vil være behjelpelig med å svare deg på de spørsmål du måtte ha.

Hvordan gjøres denne operasjonen?

Før operasjonen må du gjennomføre nødvendige blodprøver og i tillegg enten bryst ultralyd eller mammografi. Operasjonen blir utført i narkose eller lokalbedøvelse avhengig av mengden lipofilling som er nødvendig. Først blir fett samlet – fettsuging – ved hjelp av spesielt designede kanyler, og prosessert. Til slutt blir fettet, som er samlet og preparert, transplantert ved hjelp av en spesielt designet kanyle med en serie injeksjoner i brystets fettvev. Dette trinnet er begrenset av mengden fettvev som dekker brystkjertelvevet. Til slutt blir de små snittene lukket, og en støtte-bh blir legges på over bandasjen.

Over tid forventes noe tap av overført fett. Mengden kan variere mellom 20 og 40 prosent.

Risiko knyttet til bryst augumentasjon bryst poding!

I tillegg til risiko knyttet til narkose – som ved alle kirurgiske inngrep – er det alltid en risiko for blødning, hematom og infeksjon. Det kan også utvikle seg et serom – ansamling av sårvæske -, brystcyste eller mikrokalsifikasjoner. Andre potensielle risiki ved et slikt inngrep er blodpropp i ben (DVT), -lunge (lungeemboli) og fettemboli.

Rekonvalesens etter brystoperasjon med fettransplantasjon

Du vil kunne måtte overnatte på klinikken etter operasjonen hvis inngrepet skjedde i narkose. Hvis dette ikke er tilfelle, blir du skrevet ut noen timer etter operasjonen. Brystene vil være hovne, og vil kunne forventes å være dette de første 2-3 ukene. Hevelsen avtar gradvis. Området hvor fettsugingen ble utført vil kunne gi noe smerter og ubehag. Kirurgen vil forskrive smertestillende og annen medisin som anses å være nødvendig. Støtte-bh og kompresjonsplagg skal brukes i 8 uker. I løpet av de første to ukene skal du unngå anstrengende aktiviteter, tunge løft og brå bevegelser. Suturtrådene blir fjernet etter en uke. Trening skal unngås i de første 4-6 ukene avhengig av din tilheling. Etter operasjonen kan du komme tilbake til oss til oppfølging etter 1 uke, 2 uker og 3 måneder.