Brystreduksjon

Overdrevet store bryster kan gi pasienter både psykologiske så vel som fysiske utfordringer. Dette kan gi utfordringer i daglige aktiviteter og sosiale interaksjoner. Dersom man opplever slike utfordringer, kan en brystreduksjon hvor man fjerner overflødig brystvev være en livsforandrende opplevelse.

Hvem kan ha nytte av denne operasjonen?

Det er viktig at man ha realistiske forventninger når man overveier brystreduksjonskirurgi. Dersom du opplever at dine uproporsjonalt store bryster gir deg fysiske utfordringer som ryggsmerter, nakke- og skuldersmerter, hudirritasjon eller er til hinder for fysisk aktivitet, vil man kunne være en god kandidat for brystreduksjon. Dersom du har lite fysiske symptomer, men opplever at bryststørrelsen påvirker din selvfølelse, dersom du har vansker med å finne klær som passer eller du føler at ditt liv ville være enklere med mindre bryster kan man overveie brystreduksjon.

Evaluering før brystreduksjon

Ved vurderingen bør man være forberedt på at man vil bli bedt om å redegjøre for begrunnelsen for at man ønsker å gjennomgå inngrepet. Du bør være åpen og ærlig vedrørende hvilken fysisk- og psykologisk innvirkning din bryststørrelse har på ditt dagligliv. Du bør også være klar på dine forventninger med inngrepet. Din egen og familiehistorie vedrørende brystkreft vil bli vurdert, så vel som din generelle helsetilstand, bruk av medisiner og sosiale vaner som eksempelvis røyking og alkohol. Kirurgen vil gjøre en undersøkelse av dine bryster, inkludert en nøyaktig måling, vurdering av hudkvalitet og posisjon av dine brystvorter. Kirurgen vil deretter gi deg hans/hennes vurdering og forklare hva som trygt kan oppnås gjennom brystreduksjonen, basert på undersøkelsen.

Hvordan gjøres denne operasjonen?How is breast reduction done?

Før operasjonen må du gjennomføre nødvendige blodprøver, ultralyd av brystene eller gjennomføre mammografi. Operasjonen blir utført i narkose. Det gjøres snitt i huden rundt brystvortene og ofte under brystene for å fjerne overflødig fettvev, brystvev, hud og for å løfte brystvortene til sin nye plassering. I sjeldne tilfeller kan det bli nødvendig å flytte brystvorten som et fritt transplantat. Dette betyr å løsne brystvorten og deler av areola fra underlaget og flytte det til et helt nytt område. Dette kan være nødvendig dersom du har veldig store og/eller hengende bryster. Etter at brystvevet er fjernet blir brystene konturert og suturer plasseres for å holde vevet sammen. Snittet blir lukket og en støtte-bh blir lagt på over bandasjen.

Risiko knyttet til brystreduksjon!

Brystreduksjon er en nokså stor kirurgisk prosedyre og innebærer risiko som man må overveie før man avgjør om fordelene oppveier de potensielle risikiene.

Ut over risiko ved narkosen, som ved alle kirurgiske inngrep, er det alltid en risiko for blødning, hematom, dårlig sårtilheling, arrdannelse og infeksjon. Risiko spesifikt knyttet til dette inngrepet kan være midlertidige eller permanente endringer i følelse i brystvortene, uregelmessigheter i brystkontur og asymmetri. Andre tenkelige komplikasjoner kan være seromdannelse (ansamling av sårvæske), dyp venetrombose, lungeemboli, fett- eller hudnekrose og potensielt tap av evne til å amme i fremtiden. Dersom man får komplikasjoner som nevnt ovenfor kan det være nødvendig med ytterligere kirurgi.

Rekonvalesens etter brystreduksjon!

Du overnatter på klinikken etter inngrepet. Du vil ha dren – plastikk rør – som kommer ut på hver side, som drenerer overflødig væske/blod som dannes etter operasjonen. Vanligvis er disse fjernet morgenen etter operasjonen og før du blir skrevet ut. Brystene dine vil være hovne, og vil forventes å være slik de første 2-3 ukene. Hevelsen avtar gradvis. Smerter og ubehag forventes i størst grad de første 5-7 dager. Kirurgen vil forskrive smertestillende og annen medisin som anses å være nødvendig. Støtte-bh og kompresjonsplagg skal brukes i 8 uker. I løpet av de første to ukene skal du unngå bilkjøring, tunge løft og brå bevegelser. Det brukes absorberbare suturtråder, men knutene må kanskje fjernes etter to uker. Trening skal unngås i de første 6-8 ukene avhengig av din tilheling. Etter operasjonen kan du komme tilbake til oss til oppfølging etter 1- og 2 uker og 3 måneder. Kontrollene kan også utføres av plastikkirurg på ditt hjemsted.