Bukplastikk

Bukplastikk som også kalles «tummy tuck» eller ambdominalplastikk har som mål å fjerne overflødig hud sammen med underliggende fettvev fra magen. Dette gir en mer flat og strammere  mage. Man kan også stramme opp uttøyde muskler som kan utvikles blant annet gjennom graviditet eller overvekt.

Hvem kan bukplastikk passe for?

Du bør bare vurdere bukplastikk dersom dette er noe DU ønsker. Du skal ikke gjennomføre en operasjon på basis av andres ønsker eller oppfatning om hva som er pent. En passende kandidaten for denne type kirurgi er vanligvis et friskt individ som etter plages av hvordan magen ser ut eller føles på tross av et sunt kosthold og trening. Overflødig hud kan utvikles som følge av aldring, vektvariasjoner, graviditet eller markant vekttap.

 

Det er viktig at du har realistiske forventninger til hva dette inngrepet kan gjøre for deg, og at du ikke ser på dette som en måte å gå ned i vekt. Dersom du  planlegger å gå ned i vekt eller planlegger å bli gravid anbefaler vi at du venter med dette inngrepet.

Vurdering før operasjon med bukplastikk

Ved konsultasjonen før operasjonen bør man være forberedt på at man vil bli bedt om å redegjøre for begrunnelsen for at man ønsker å gjennomføre en bukplastikk. Du bør være klar på dine forventninger og målsetning med inngrepet. Din medisinske historie og tidligere kirurgiske behandlinger vil bli vurdert, så vel som bruk av medisiner og sosiale vaner som eksempelvis røyking, alkohol etc. Kirurgen vi gjennomføre en undersøkelse av magen og vurdere graden av muskeldiastase (uttøying av musklene). Kirurgen vil også be om at du utfører blodprøver som er nødvendige, inkludert blodtyping. Det er svært viktig at du sørger for å få svar på alle de spørsmål du måtte ha med hensyn til inngrepet før du tar avgjørelsen om å gjennomføre operasjonen. Dette kan eksempelvis være spørsmål som arrdannelse, rekonvalesenstid, når kan jeg gå tilbake til jobb etc. Kirurgen vil være behjelpelig med å svare deg på de spørsmål du måtte ha.

Hvordan utføres en bukplastikk?

Med mindre det er planlagt en middle prosedyre enn vanlig vil operasjonen foregå i narkose. Det gjøres et horisontalt snitt rett over skambenet og ut til begge sider. Så preparerer man over muskellaget opp mot- og over navlen. Dersom det er nødvendig adapteres og strammes muskelendene med suturer. Overflødig hud fjernes, og navlen flyttes til nytt sted gjennom et snitt i huden. Til slutt sutures hudendene sammen og det blir lagt på bandasjer og kompresjonsplagg.

Risiko ved bukplastikk!

Som ved alle store kirurgiske inngrep er det noen risiko ved bukplastikk. I tillegg til risiko forbundet med narkose er det alltid en liten risiko for blødning, infeksjon, dårlig sårtilheling og arrproblematikk. Andre komplikasjoner inkuderer hematom (blodansamling), seromdannelse og sårproblemer. Andre sjeldne komplikasjoner er bl.a. Dyp Venetrombose, blodpropp i lungene og fett- eller hudnekrose. Alle disse kan medføre reoperasjoner eller innleggelse på sykehus.

Rekonvalesens fra bukplastikk!

Du vil måtte overnatte en eller to netter på sykehuset etter ditt body lift inngrep. Du vil mens du er innlagt ha dren – små plastikkrør – ut av sårene på begge sider for å drenere væske og blod som dannes etter operasjonen. Disse drenene fjernes etter 2-4 dager, avhengig av hvor raskt du kommer deg etter operasjonen. Du blir skrevet ut med ny bandasje over sårene og kompresjonsplagg for å hjelpe til med tilhelingen. Du vil måtte bruke kompresjonsplagg i 6-8 uker etter operasjonen for å få best mulig resultat. Du vil få blodfortynnende sprøyter som du også skal bruke etter hjemkomst etter kirurgens instruksjoner. Det vil bli avtalt kontroll etter 1, 2 og 4 uker. Stingene skal fjernes etter 2 uker. I de 2 første ukene skal du være i forsiktig aktivitet. Kirurgen vil gi deg råd i forhold til hvordan du skal gradvis øke din daglige aktivitet avhengig av fremgangen du har, men generelt skal du unngå trening de første 6 ukene. Du kan vanligvis gå tilbake til jobb 2-3 uker etter inngrepet.