Body lift

Målet ved en body lift operasjon er å fjerne overflødig hud og underliggende fett fra mage, flanker samt rygg og gir en flatere og mer konturert overkropp

Hvem kan ha nytte av en body lift operasjon?

En body lift operasjon er noe du bare skal gjøre dersom det er det rette for DEG. Du skal ikke gjennomføre en operasjon på basis av andres ønsker eller oppfatning om hva som er pent. En passende kandidaten for denne type kirurgi er vanligvis et friskt individ som etter et stort vekttap plages av hvordan kroppen ser ut eller føles. Et stort vekttap som følge av diett og trening eller bariatrisk kirurgi (overvektskirurgi) gir oftest overflødig hud som er vanskelig å få gjort noe med  og vil oftest vedvare uten et kirurgisk inngrep.

 

Det er viktig at du har realistiske forventninger til hva kirurgi kan gjøre for deg. Dersom du fortsatt går ned i vekt og ikke har nådd din ideal-/målvekt anbefaler vi at du venter med body lift operasjonen.

Evaluering for body lift!

Alle som ønsker å gjennomgå body lift operasjon vil måtte ha en gjennomgang med kirurgen som skal utføre inngrepet. Her vil du bli spurt om bakgrunnen for hvorfor du ønsker inngrepet. Det er viktig at du opplyser hva dine forventninger og mål for behandlingen er. Du vil bli bedt om informasjon om din generelle sykehistorie og eventuelle tidligere inngrep i tillegg til informasjon om generell helsetilstand, medisiner du bruker samt informasjon i forhold til røyking etc. Kirurgen vil utføre en undersøkelse av magen og rygg, vurdere tilstanden til magemuskulaturen og vurdere nødvendigheten av eventuelt å for å løfte setet for å oppnå ønsket resultat. Du vil også måtte gjennomføre blodprøver for generell blodstatus samt blodtyping.

Før du gjennomgår et body lift inngrep er det viktig at du spør kirurgen om alle de spørsmål du måtte ha i forbindelse med kirurgien, som eksempelvis arr, hvor lang tid det tar før man kommer seg, retur til jobb etc.

Hvordan utføres body lift?

Body lift kirurgi gjøres i narkose. Et horisontalt snitt gjøres like over skambenet. Snittet går til begge sider og rundt til ryggen, like over setet på begge sider. Med andre ord et belteformet del av hud og fett blir fjernet fra det området hvor man har overflødig vev. Under operasjonen vil kirurgen vurdere om man skal gå videre med et seteløft i tillegg for å oppnå ønsket resultat. Når det overflødige er fjernet lukkes snittene og du snus over på ryggen. På magen prepareres vevet over muskulaturlaget opp mot- og over navlen. Dersom det er sprik i de rette magemusklene gjøres det en lukning av dette. Huden justeres så, og man fjerner det overflødige. Navlen justeres så til et nytt sted som passer etter at alle korreksjonene er gjort. Til sist lukker man huden og man får satt på kompresjonsplagg.

 

Merk at i noen tilfeller kan body lift prosedyren kombineres med liposuction i samme seanse eller ETTER en ekstensiv liposuction for å oppnå ønsket resultat. 

Risiko ved body lift

Body lift er en utvidet versjon av et mageplastikk/bukplastikk inngrep, og som alle store kirurgisk inngrep innebærer det noe risiko. I tillegg til forventet risiko assosiert med narkose er det som ved alle typer kirurgi risiko for blødning, dårlig sårtilheling, ujevn arrdannelse og infeksjon etter operasjonen. Mer spesifikke risiki inkluderer utvikling av hematom (blodansamling), serom (sårvæske) og sårproblemer. Andre tenkelige complikasjoner er blodpropp i ben eller lunge og fett-/hudnekrose. Alle disse komplikasjonene kan gjøre det nødvendig med fremtidig revisjonskirurgi eller innleggelse på sykehus.

Rekonvalesens etter body lift

Du vil måtte overnatte en eller to netter på sykehuset etter ditt body lift inngrep. Du vil mens du er innlagt ha dren – små plastikkrør – ut av sårene på begge sider for å drenere væske og blod som dannes etter operasjonen. Disse drenene fjernes 2-4 dager etter operasjonen, avhengig av hvor raskt du kommer deg etter operasjonen. Du blir skrevet ut med bandasje over sårene og kompresjonsplagg for å hjelpe til med tilhelingen. Du vil måtte bruke kompresjonsplagg i 6-8 uker etter operasjonen for å få best mulig resultat. Du vil få blodfortynnende sprøyter som du også skal bruke etter hjemkomst etter kirurgens instruksjoner. Det vil bli avtalt kontroll etter 1, 2 og 4 uker. Stingene skal fjernes etter 2 uker. I de 2 første ukene skal du være i forsiktig aktivitet. Kirurgen vil gi deg råd i forhold til hvordan du skal gradvis øke din daglige aktivitet avhengig av fremgangen du har, men generelt skal du unngå trening de første 6 ukene. Du kan vanligvis gå tilbake til jobb 2-3 uker etter inngrepet.