Korreksjon av utstående ører - Otoplastikk

Operasjon for utstående ører – otoplastikk – adresserer ørets prominens, form, asymmetri og proporsjon i forhold til ansikt og gjenoppretter balansen. Selv små asymmetrier eller avvik i proporsjonalitet kan hos noen påvirke selvtillit eller selvfølelse.

Hvem kan ha nytte av otoplastikk?

Operasjonen kan korrigere størrelsen av ørene, adressere eventuell asymmetri og korrigere ørets posisjon i forhold til hodeform. Inngrepet kan i noen tilfeller også være passende for yngre personer dersom tilstanden gir opphav til mobbing og plaging. Inngrepet skal ikke gjøres dersom man har hørselstap eller ved kronisk øreinfeksjon. Man bør ha realistiske målsetninger og forventninger da inngrepet er begrenset av de anatomiske forhold hos den enkelte pasient.

Vurdering før Otoplastikk!

Ved konsultasjonen før inngrepet vil du måtte redegjøre for din helsetilstand og tidligere sykdommer. Du vil bli bedt om å begrunne hvorfor du ønsker operasjonen. Dette gjøres for at kirurgen skal kunne vurdere hvorvidt du har realistiske forventninger og gjør at han kan diskutere mulige løsninger som passer for. Det er viktig at du benytter denne konsultasjonen til å få svar på de spørsmål du måtte ha slik at du kan ta en informert og god avgjørelse.

Hvordan utføres otoplastikk?

Kirurgi for utstående ører gjøres vanligvis i lokal bedøvelse, med mindre pasienten er et barn. Det legges et snitt i huden bak øret som gir kirurgen tilgang til ørebrusken. Så fjerner eller modifiserer kirurgen denne brusken i henhold til hva dere ble enige om før operasjonen. Brusken sutureres sammen til sin nye form/størrelse med absorberbare suturer før huden lukkes. Det legges så på en kompresjonsbandasje, som senere kan endres til et pannebånd.

Risiko ved otoplastikk!

Otoplastikk kan, som alle kirurgiske inngrep, gi komplikasjoner hos noen få. Det er viktig at du overveier dette før du bestemmer deg for en operasjon. Mulige komplikasjoner inkluderer infeksjon, blødning, asymmetri, endret sensibilitet, tilbakefall av utstående ører og arrproblemer

Rekonvalesens etter otoplastikk

Du vil bli på sykehuset i noen timer etter operasjonen og blir utskrevet samme dag. Ørekirurgi kan være ukomfortabelt, men smerten håndteres enkelt gjennom smertestillende tabletter. Det er viktig at du følger kirurgens instruksjoner og ikke fjerner bandasjen hvis du ikke blir gitt beskjed om annet. Kirurgen vil ved konsultasjonen etter et par dager skifte kompresjonsbandasjen og erstatte denne med et pannebånd. Du vil følges opp ytterligere 1 uke etter operasjonen. Suturene skal fjernes etter 2 uker sammen med pannebåndet