Brystreduksjon Menn

Operasjonen er også kalt gynekomasti operasjon eller reduksjons mammoplastikk. Man ønsker gjennom dette inngrepet å redusere størrelse/volumet av brystvev hos menn for en forbedret overkroppskontur.

Hvem kan ha nytte av brystreduksjon for menn?

Gynekomasti er en tilstand som gir overutvikling av mannlig brystvev, Denne tilstanden kan ha mange undeliggende årsaker som først må utredes eller utelukkes før man gi seg ut på korrigerende kirurgi. Gynekomasti kan for noen være psykisk- og følelsesmessig belastende og hindre ønsket sosiale interaksjoner. Den ideelle kandidaten for denne type inngrep er et friskt individ med realistiske forventninger og som plages av sitt overutviklede brystvev.

Vurdering før Brystreduksjon hos menn!

Ved konsultasjonen før operasjonen bør man være forberedt på at man vil bli bedt om å informere detaljert om sin medisinske historie, bruk av medisiner samt spørsmål for å avdekke mulige årsaker til din gynekomasti, dersom dette ikke er gjort på forhånd. Brystene vil bli undersøkt; hudkvalitet/-elastisitet så vel som størrelse og posisjon på brystvorten (arerola) vil være en del av vurderingen. Avhengig av kirurgens funn og vurdering vil man inngående diskutere de ulike muligheter som foreligger samt fordeler og ulemper med disse. Dette gjør deg som pasient i stand til å ta en informert og sikker avgjørelse sammen med din kirurg med hensyn til den beste behandlingsplanen for deg.

Hvordan foregår brystreduksjonsinngrepet?

Før inngrepet må du ha utført blodprøver som er nødvendige samt en ultralydundersøkelse av brystene. Operasjonen kan bli utført enten i lokalbedøvelse eller i generell anestesi (narkose) avhengig av inngrepets omfang og hvilken metode man må benytte. Dersom ditt overflødige brystvev hovedsaklig består av vanlig fettvev, er det oftest tilstrekkelig med vanlig fettsuging i lokal anestesi. Skulle det i tillegg være en komponent med brystkjertelvev vil man benytte fettsuging med fjerning av dette vevet i tillegg. Dersom man må korrigere huden vil det som regel benyttes kombinasjonsprosedyrer som gjør narkose nødvendig.

Risiki assosiert med brystreduksjon hos menn!

Som ved alle typer av inngrep vil det alltid innebære en risiko for blødning, infeksjon og sårtilhelingskomplikasjoner. Dersom inngrepet utføres under narkose innebærer dette en risiko i seg selv. Noen kan etter kirurgi oppleve asymetriske bryster, konturforskjeller og endret følsomhet fra brystvortene. Fettsuging gir potensielt en risiko for dannelse av fettemboli og lungekomplikasjoner, som på tross av de er veldig sjeldne kan være alvorlige.

Etter operasjonen!

Etter inngrepet vil du, dersom du har gjennomgått den mer omfattende gynekomastiopekasjonen, kunne ha drensslanger på begge sider. Dette er for å hindre at blod og sårvæske samler seg i det opererte området. Du vil også få kompresjonsbandasje eller kompresjonsvest over området. Dette vil hjelpe til med tilhelingen og skal benyttes frem til 6-8 uker etter inngrepet. Kirurgen vil sørge for at du har smertestillende medisin og enentuell annen medisin du behøver. Dersom du under tilhelingsfasen opplever pustevansker eller føler deg syk skal du oppsøke legehjelp. Kirurgen vil avtale oppfølging etter operasjonen med deg før hjemreise.