Fettsuging

Fettsuging har som mål å forbedre kontur, form og størrelse på ulike områder på kroppen gjennom å fjerne overflødig fettvev. Dette kan gjøres som eneste prosedyre eller i kombinasjon med andre kirurgiske prosedyrer. Vær oppmerksom på at denne behandlingen er ikke et substitutt for  vektnedgang gjennom diett og trening eller for cellulitter.

Hvem kan ha nytte av fettsuging?

Å gjennomgå fettsuging er en privat avgjørelse som må være basert på hva DU ønsker og ikke på basis av andres ønsker. Fettsuging er ideelt for områder med fettansamling som er vanskelig å bli kvitt på tross av adekvat kosthold og trening. Fettsuging er mest ideelt dersom du ligger innenfor 25-30% av din idealvekt, har elastisk hud og er frisk forøvrig.

Vurdering før fettsuging!

Ved konsultasjonen før inngrepet vil kirurgen be deg om å redegjøre for bakgrunn for at du ønsker denne operasjonen og kartlegge hva dine forventninger og målsetninger er. I tillegg til en detaljert helsehistorie vil kirurgen vurdere og diskutere din figur og de områdene hvor det er overflødig fettvev. Hudkvalitet/-elastisitet vil også  bli tatt med i vurderingen. Det vil bli tatt bilder og kirurgen vil diskutere hvilke muligheter som er aktuelle for deg.

 

Det er svært viktig at du er innforstått med alle aspekter av den planlagte kirurgien, og er du usikker kan kirurgen svare på de spørsmål du måtte ha.

Hvordan utføres fettsuging?

Fettsuging kan utføres i lokal- eller generell bedøvelse (narkose). Bedøvelsen avhenger av størrelsen på- og antall områder som skal behandles. Inngrepet utføres gjennom små snitt i huden, vanligvis 4-5 mm i størrelse. Etter at man har satt en væske inneholdende lokalbedøvelse i området, brukes en kanyle som suger ut fettvevet. Kirurgen kan bruke enten Vibrasjons Assistert Liposution (VAL), Power Assisted Liposuction (PAL) eller laser fettsuging. Fordeler og ulemper med de ulike metodene vil bli diskutert under konsultasjonen før operasjonen og kirurgen vil forklare hvilken metode som vil være mest ideelt for deg. Etter man har fjernet ønsket mengde fettvev lukkes snittene i huden og det legges på bandasje og kompresjonsplagg. Dersom du ønsker å fjerne mer enn det som er anbefalt i en og samme operasjon må dette gjøres ved en senere anledning. Dette vil du informeres om under konsultasjonen før operasjonen.

Risiko ved fettsuging!

I tillegg til mulige komplikasjoner assosiert med narkose, er det som ved all kirurgi risiko for blødning, infeksjon, hematom og seromdannelse. Mer spesifikt relatert til  fettsuging kan det unntaksvis forekomme fettemboli, Dyp Venetrombose og lungeemboli.

Rekonvalesens etter fettsuging

Du vil bli på sykehuset til dagen etter dersom inngrepet ble gjort i narkose. Det kan forekomme at det kommer noe blodtilblandet væske ut av sårene i løpet av natten. Dette er helt normalt. Områdene som har blitt behandlet vil være ømme og hovne i flere uker etterpå, og hos noen i måneder etterpå. Kirurgen vil forskrive smertestillende og eventuelt annen medisin som anses nødvendig for deg. Kompresjonsplagget må benyttes i 8 uker etter operasjonen. Du bør unngå trening og tung aktivitet de første 2-4 uker. Sutuerene fjernes etter 1 uke. Du vil komme til kontroll til oss etter 1 uke og etter 3 måneder for å evaluere resultatet.