Intimkirurgi - labiaplastikk

Dette er et inngrep som kan avhjelpe symptomer assosiert med unormalt store labia minora (indre kjønnslepper) som kvinner kan føle seg plaget av. Dette gjøres ved å redusere størrelse/lengde

Hvem kan ha nytte av labiaplastikk?

Denne operasjonen kan korrigere størrelsen/lengde av labia minora og adressere eventuell asymmetri som oppfattes plagsom. Inngrepet kan passe for kviner som plages av ubehag under aktiviteter som eksempelvis sykling, hesteridning, samleie eller jogging på grunn av størrelsen på deres indre kjønnslepper. Det kan også være indikasjon dersom man føler seg svært kosmetisk plaget av dette.

Evaluation for labiaplastikk!

Ved konsultasjonen med kirurgen vil du måtte informere om din helse og sykdomshistorie sammen med en begrunnelse for hvorfor du ønsker å gjennomgå dette inngrepet. Kirurgen ønsker med dette å vurdere om du har realistiske forventninger til inngrepet og vil diskutere ulike kirurgiske alternativer som passer deg. Det er viktig at du forstår alle aspektene som hører til den planlagte operasjonen, og i tilfelle du er usikker er vi behjelpelige med informasjon.

How utføres labiaplastikk

Inngrepet utføres vanligvis i lokal bedøvelse dersom pasienten ikke har spesielle grunner til å ville gjøre dette i narkose. Etter bedøvelsen er satt gjøres plastikken etter den planen som ble lagt før operasjonen. Mengden av vev som fjernes avgjøres av pasienten og kirurgen sammen, men generelt fjerner tilstrekkelig til at de indre kjønnsleppene ikke faller nedenfor de ytre kjønnsleppene. Etter eksisjonen er gjort sutureres såret med svært fin absorberbar tråd.

Risiko ved labiaplastikk!

Labiaplastikk kan i likhet med alle andre kirurgiske inngrep gi komplikasjoner som infeksjon, blødning, asymmetri, endret følelse og dårlig tilheling. Mer spesifikke komplikasjoner er kronisk tørrhet og ubehag ved samleie. Disse er oftest assosiert med overkorreksjon.

Rekonvalesens etter labiaplastikk!

Du vil være på sykehuset i noen timer etter inngrepet, og blir så utskrevet samme dag. Labiaplastikk kan være ubehagelig, men smerten behandles enkelt med smertestillende tabletter. Du bør unngå daglige aktiviteter den første uken etter operasjonen. Hevelse kan behandles med nedkjøling ved behov i denne perioden. Samleie kan først gjenopptas 6 uker etter operasjonen. Hevelse kan vedvare i noen måneder etter inngrepet. Suturene er absorberbare og vil oftes falle av i løpet av 2 uker.